Al contingut principal

Documentació ambiental plans i projectes


Tots els documents de l’avaluació ambiental de plans i programes, així com els estudis d’impacte ambiental de projectes urbanístics que es realitzen en el municipi, es troben disponibles a través d'aquest web municipal. Per a consultar-los només cal que sapigueu quin és el nom del pla, programa o projecte que esteu buscant.

Si l’expedient està en tràmit, el trobareu publicat a Planejament i gestió urbanístics. Si l’expedient està aprovat, el trobareu al Registre de planejament urbanístic de Catalunya.

 

 

Top