Al contingut principal

Detall notícia

 • Joan Puigdomènech presentant la nova ordenança d’animals domèstics
 • Joan Puigdomènech presentant la nova ordenança d’animals domèstics
 • Gossos al Parc de can Mates
 • Gossos al Parc de can Mates

15 de febrer 2017 Medi ambient

La nova ordenança de tinença d’animals en procura el benestar i prioritza la convivència entre el veïnat

El text contempla que els gossos puguin anar deslligats en espais públics, entrar a establiments de tota mena o viatjar en transport públic.


L’equip de govern portarà a aprovació inicial al ple municipal de febrer la nova ordenança sobre protecció i tinença responsable d’animals domèstics, que introdueix modificacions importants respecte a l’ordenança anterior, principalment en dues direccions. D’una banda, la bona convivència entre les persones titulars d’un animal i la resta de veïns del municipi. De l’altra, el benestar dels animals, en benefici dels quals també està pensada l’ordenança.

“Volem harmonitzar la convivència entre veïns i animals per enfortir el benestar a la ciutat”, ha destacar el regidor de Medi Ambient, Joan Puigdomènech, que aquest migdia ha presentat la nova ordenança en el nou espai de sociabilització de gossos del Parc de can Mates. Així mateix, Puigdomènech ha remarcat que “la nova ordenança s’ha fet de forma col·laborativa” tenint en compte la feina feta en el marc de la Taula del Benestar Animal.

Gossos deslligats a l’espai públic

A l’espai públic, l’Ajuntament estableix tres tipus de regulació per als gossos:

 1. Espais tancats on els gossos podran socialitzar-se i anar deslligats –excepte els gossos considerats potencialment perillosos. Actualment a Sant Cugat hi ha 5 espais de sociabilització de gossos. L’últim espai a sumar-se a aquesta llista ha estat el del Parc de can Mates, que té 3.500 m2 i és el més gran de Sant Cugat.
 2. Espais oberts (principalment parcs i jardins) amb horari limitat, on els gossos no potencialment perillosos podran circular lliurement a hores concretes sempre que el titular de l’animal en tingui cura i vigili que no molesta la resta de veïns.
 3. Espais oberts allunyats de la trama urbana sense horari limitat, on els gossos no potencialment perillosos podran circular sense corretja i sense limitació horària sempre que el titular de l’animal en tingui cura i vigili que no molesta la resta de veïns.

Colònies de gats ferals: esterilització, control i cura

La nova ordenança estableix el control de les colònies de gats ferals, que s’hauran d’esterilitzar i retornar al seu espai de convivència. Així mateix, l’Ajuntament mantindrà un cens actualitzat d’aquestes colònies i, a través de col·laboracions desinteressades, procurarà per l’alimentació dels animals. L’Ajuntament considera que les colònies de gats ferals formen part de la trama urbana i, per tant, que se n’ha de respectar la forma de viure.

Transport i establiments públics

L’Ajuntament permet la presència de gossos al transport públic municipal sempre que:

 • Vagin amb corretja.
 • Estiguin nets i educats per la persona que els condueix.
 • Duguin el xip identificador i estiguin censats a l’Ajuntament.
 • El titular de l’animal mostri al conductor del vehicle que disposa de l’acreditació municipal que permet el trasllat en transport públic de gossos.

No obstant això, queda prohibit el trasllat de gossos potencialment perillosos al transport públic municipal.

Pel que fa als establiments de concurrència pública de tota mena, com ara hotels, pensions, restaurants, bars i similars, es recomana que els propietaris de l’establiment indiquin si permeten la presència d’animals. En el cas que optin per no permetre’n l’entrada, caldrà que col·loquin un rètol imperativament.

Allotjament dels animals

D’altra banda, el nou text inclou no només la regulació del nombre de gossos i gats que es poden tenir en funció de les característiques de l’habitatge, sinó que també estableix la necessitat que els animals disposin d’un espai digne que els esguardi de les inclemències climàtiques, especialment els que es mantinguin en zones exteriors.

En aquest sentit, l’ordenança estableix una gradació de metres quadrats i nombre de gats i gossos que es poden tenir a casa, que abraça un ventall entre els 60 i els 150 metres quadrats, incloent-hi balcons, jardí o terrassa.

Top