Al contingut principal

Detall notícia

  • Oficina d'Habitatge

20 de octubre 2016 Habitatge

Obert el període per sol·licitar ajuts de rehabilitació d’edificis i de millora del parc d’habitatges

Els ajuts, atorgats per l’Àrea Metropolitana de Barcelona, es poden sol·licitar a l’Oficina Local d’Habitatge fins al 31 de gener.


Els ciutadans i ciutadanes de Sant Cugat ja poden sol·licitar els ajuts de la convocatòria 2016 per fer obres de rehabilitació d’edificis que atorga l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). L’informe d’idoneïtat per accedir a aquests ajuts es pot demanar fins al 31 de gener de 2017. Un cop obtingut aquest Informe,  les sol·licituds d’ajuts es poden presentar fins al 31 de març del 2017, també a l’Oficina Local d’Habitatge, al número 10 del carrer Elies Rogent (www.promusa.cat).

Els ajuts tenen l'objectiu de donar suport als propietaris o a les comunitats de veïns que tinguin la necessitat de dur a terme accions de rehabilitació als seus edificis i habitatges, mitjançant subvencions a fons perdut d'entre el 35 i el 50% del cost de les obres i un màxim de 5.000 euros, segons el cas. Poden optar a les subvencions tots els edificis anteriors a 1981 i alguns edificis més recents que presentin problemes d’accessibilitat i habitabilitat greus.

Ajuts econòmics per dur a terme diferents tipus d'actuacions

  • Actuacions de conservació. Aquesta línia s'adreça a la reparació d'estructura, façanes, cobertes, mitgeres, adequació de les instal·lacions i altres elements comuns de l'edifici.
  • Actuacions de millora de la qualitat i la sostenibilitat. Tenen a veure amb les actuacions relatives a l'increment de l'eficiència energètica, com són la millora de l'aïllament tèrmic de l'edifici, la instal·lació de sistemes de calefacció o refrigeració, la producció d'aigua calenta sanitària o la instal·lació d'equips de generació amb energies renovables, entre altres.
  • Actuacions de millora de l'accessibilitat. Aquesta tercera línia fa referència a la instal·lació d'ascensors en edificis que no en tenen, així com a la supressió de barreres arquitectòniques.
  • Actuacions d'habitabilitat a l'interior dels habitatges. Es tracta d'actuacions a l'interior dels habitatges individuals, com per exemple el canvi de la banyera per un plat de dutxa, la substitució de la caldera, l'adequació de les instal·lacions o el canvi de finestres.

La dotació econòmica per a la convocatòria d'ajuts 2016 és de 7.076.198 euros, a repartir entre edificis dels diferents municipis que formen part de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Top