Al contingut principal

Consell de Joves 13/16

 • El Consell de Joves 13/16 del curs 2016-2017
 • Sessió constitutiva del Consell de Joves 13/16 del curs 2016-2017
 • Consell de Joves 13/16 del curs 2015-2016
 • Constitució del Consell de Joves 13/16 del curs 2015-2016
 • Consell de Joves 13/16
 • El primer Consell de Joves 13/16
 • Primera sessió del Consell de Joves 13/16

El Consell de Joves 13/16 és un òrgan consultiu i de participació on els joves de Sant Cugat poden exercir el seu dret a participar, a expressar les seves idees i opinions, així com proposar accions concretes per transformar la ciutat. Té encomanades les funcions següents:

 • Manifestar i expressar les seves idees, opinions i inquietuds a iniciativa pròpia o a consulta de l'Ajuntament, en relació amb els assumptes de la Ciutat.
 • Fer aportacions al debat sobre els assumptes de la Ciutat, formulant propostes, suggeriments o queixes respecte de qualsevol actuació concreta de l'Ajuntament i de manera especial d'aquelles que poden afectar les seves aspiracions i interessos com a grup.
 • Aconseguir que el conjunt de la societat adulta valori i prengui en consideració l'opinió dels joves.
 • Donar a conèixer els drets i els deures que corresponen a aquests joves dins de la seva comunitat.
 • Actuar com a canal de comunicació entre els joves que representen i les autoritats municipals.
 • Difondre els drets dels joves i promoure actituds de respecte per part de la societat adulta, valorant la seva opinió.
 • Donar a conèixer als adults el punt de vist dels joves en els aspectes relacionats amb la Ciutat, desenvolupant així, una major sensibilitat cap a la relació entre ciutat i joves d'entre 13 i 16 anys.

El Consell de Joves 13/16, presidit per l’alcaldessa, està integrat en el curs 2015-2016 per 18 estudiants d'ESO de 9 centres de secundària de la ciutat: Institut Arnau Cadell, Institut Joaquima Pla Farreras, Institut Leonardo da Vinci, Col·legi Pureza de María, Institut Angeleta Ferrer, Col·legi Viaró, Col·legi La Farga, Avenç i Escola Creanova. També en formen part els regidors dels àmbits de Joventut i Educació, com a sotspresidents.

Xarxes socials

Consell de Joves 13/16 a Instagram

 

Top