Al contingut principal

Consell d'Esports

  • Pista Esportiva Coll Favà
  • Esport a la ciutat

És l'òrgan de participació sectorial de les entitats, associacions i ciutadania en l'àmbit esportiu. Té funcions consultives i d'assessorament de la regidoria d'Esports:

  • Assessorar en matèria esportiva i d'activitat física al Govern municipal
  • Participar en el disseny, avaluació i seguiment dels plans, programes i actuacions esportives a l’àmbit de la ciutat
  • Participar en la definició de les polítiques de foment de la practica esportiva i promoció de l’esport al municipi, actuant com a emissor d’informació social
  • Fomentar la participació d’entitats, organismes i particulars en la pràctica esportiva a la ciutat
  • Donar suport als diferents Consells Sectorials Municipals i de Barri quan aquests tractin d’assumptes relacionats amb l’esport i l’activitat física
  • Totes les complementàries a les anteriors o li siguin encarregades per la Presidència del Consell.
Top