Al contingut principal

Consells de barri

  • Consells de barri

Els Consells de Barri són els òrgans de participació més propers a la ciutadania. De caràcter consultiu, tenen l'objectiu de fer arribar propostes a l’Ajuntament en relació al funcionament dels barris i del municipi. A Sant Cugat, hi ha cinc Consells de Barri:

Estan integrats per representants de les entitats i associacions de cada barri i vocals dels diferents grups polítics. Es reuneixen cada tres mesos i les sessions estan obertes a la ciutadania. 

Podeu trobar més informació dels consells de barri al web www.santcugat.cat/consellsdebarri

Top