Al contingut principal

Consum

  • Enquesta sobre el comerç de la ciutat
  • Carrer Santa Maria

L'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor (OMIC) és un servei de l'Ajuntament de Sant Cugat per ajudar consumidors i usuaris a defensar els seus drets per mitjà de la informació prèvia, l'assessorament i la recepció de reclamacions en temes de consum.

L’OMIC és un servei directe i gratuït a través del qual tots els ciutadans poden sol·licitar informació sobre aquelles problemàtiques que com a consumidors els puguin afectar.

Concretament, ofereix els serveis següents:

  • Atenció personalitzada de consultes
  • Recepció, gestió i resolució de les queixes i reclamacions de les persones consumidores domiciliades en el nostre municipi o les referents a establiments ubicats a Sant Cugat
  • Mediació entre les parts per a la resolució de determinades qüestions
  • Campanyes d'informació i orientació als consumidors
  • Edició de material informatiu
  • Documentació tècnica
  • Col·laboració amb la Junta Arbitral de Consum.

L’atenció de l'OMIC pot ser presencial, per via telefònica o per correu electrònic a omic@santcugat.cat.

L'horari d'atenció és de dilluns a dijous, d'11 a 14 h. Divendres es realitza el servei d'assessoria jurídica, de 10 a 13 h (hores concertades a través del servei).

On

Top