Al contingut principal

Cooperació indirecta

  • Assignació dels projectes de cooperació

Suport a projectes de cooperació al desenvolupament i a projectes d’educació per al desenvolupament impulsats per entitats de la ciutat (santcugatentitas.net).

Els projectes de cooperació es realitzen conjuntament amb entitats i organitzacions de països empobrits, dissenyant i planificant conjuntament les actuacions a fer. Poden ser de tipus sanitari, educatiu, de construcció d’infrastructures. L'objectiu final és afavorir la democràcia, la participació ciutadana, els drets humans, la igualtat de gèneres, etc.

Els projectes d’educació pel desenvolupament són projectes d'entitats presents a la nostra ciutat que volen treballar els valors, actituds i comportaments dels santcugatencs i santcugatenques i de les nostres institucions. A través de la sensibilització, la formació, la incidència o la recerca s'aborden temes relacionats amb el desenvolupament, la pau, els drets humans i la justícia social des d'una mirada global-local.      

Top