Al contingut principal

Educació infantil de primer cicle a les escoles bressol municipals

  • Escoles bressol municipals, escoles que acompanyen

La preinscripció per al curs 2017-2018

Per informar de l’oferta de places a les escoles bressol municipals, els centres organitzen jornades de portes obertes per donar a conèixer el seu projecte, funcionament i instal·lacions.

La sol·licitud de preinscripció s’ha de presentar a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de l'Ajuntament o bé a les OAC descentralitzades de Mira-sol, la Floresta i les Planes.

La presentació de més d'una sol·licitud d'admissió així com la falsedat o el frau en les dades aportades comporten la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.

Un cop recollides totes les sol·licituds i finalitzat el termini de presentació, es fa recompte. Si les sol·licituds superen el nombre de places disponibles en el centre, s’apliquen els criteris de barem.

Tota la informació relacionada amb el procés de preinscripció (llistes de sol·licituds, número de desempat, llistes d’admesos, etc.) es publiquen als taulers d’anuncis dels centres, OAC i Oficina Municipal d'Escolarització.

Relacionats

Top