Al contingut principal

Mercaderies

  • Zona de càrrega i descàrrega
  • Càrrega i descàrrega

A Sant Cugat existeixen zones d’aparcament reservades a la càrrega i descàrrega, distribuïdes pels punts on són més necessàries. Hi ha un temps màxim d’estacionament de 30 minuts per optimitzar-ne l’ús i potenciar la rotació.

A les zones de vianants del centre amb circulació restringida per pilones, els vehicles de mercaderies poden entrar i fer les feines de càrrega i descàrrega durant 20 minuts en les següents franges horàries:

  • de 7 a 10.30 h del matí tots els dies
  • de 14 a 16.30 h tots els dies excepte diumenges i festius
  • de 20.30 a 22 h tots els dies

Des d’inicis de 2013 els vigilants de l’aparcament de zona blava estan facultats per multar els vehicles de mercaderies que excedeixen el temps màxim permès d’estacionament a les zones de càrrega i descàrrega.

Top