Al contingut principal

Oficina Local d'Habitatge

 • Oficina d'Habitatge

L’Oficina Local d’Habitatge (OLH), gestionada per Promusa, és una oficina on se centralitza tota la informació relativa a l’habitatge. Aquesta oficina és on els santcugatencs poden acudir per obtenir de forma ràpida i còmoda informació sobre qüestions d’habitatge, especialment de lloguer i promocions d’habitatges.

Dins de l’oficina, està ubicada la Borsa de Mediació per al Lloguer Social, la qual treballa per augmentar l’oferta al mercat de pisos de lloguer a preus moderats per atendre la població amb ingressos més baixos.

Aquesta borsa fa de mediadora entre els propietaris que tinguin habitatges lliures desocupats i els que vulguin llogar i aquelles persones que busquen habitatge de lloguer. Es tracta de posar-los en contacte i fer coincidir l’oferta amb la demanda amb beneficis per ambdues parts.

La borsa ofereix assessorament durant tot el procés de mediació; signatura del contracte en la pròpia OLH; informació sobre els ajuts i subvencions que poden obtenir els llogaters i els propietaris.

Quins serveis ofereix l'OLH?

1. Informar i assessorar sobre:

 • Habitatge en general i lloguer
 • Promocions d’habitatge municipal
 • Borsa d’habitatge
 • Ajuts per a l’accés a l’habitatge protegit
 • Ajuts per a la rehabilitació d’habitatges
 • Ajuts per al pagament dels lloguers
 • Condicions d’habitabilitat dels habitatges
 • Masoveria urbana

2. Gestionar:

 • Sol·licituds i ajuts per accedir a habitatges protegits, privats i públics.
 • Sol·licituds d’ajuts a la rehabilitació d’habitatges construïts.
 • Sol·licituds d’informes interns d’idoneïtat en ajuts a la rehabilitació d’habitatges (III).
 • També podeu consultar l'apartat Oficina Local d'Habitatge: Borsa Lloguer.

3. Tramitar:

 • Cèdules d’habitabilitat de segona ocupació.

4. Renda Bàsica d'Emancipació

On

Top