Al contingut principal

Oficina Municipal d'Escolarització

 • Atenció a l'OME
 • Aula de l'Institut Pla i Farreras
 • Gimnàstica
 • Oficina d'Atenció Ciutadana

L'Oficina Municipal d'Escolarització (OME) és el servei municipal d'informació, orientació i assessorament de l'escolarització dels centres d'educació infantil, primària i secundària, públics i concertats.

Funcions

 1. Establir els mecanismes per orientar i informar adequadament les famílies de tota l'oferta educativa, tant durant el període de preinscripció, com la resta de l'any (sol·licituds fora de termini).
 2. Procurar una distribució equilibrada de l'alumnat amb necessitats educatives específiques que en permeti la integració i faciliti la cohesió social
 3. Supervisar el procés d'admissió de l'alumnat i el compliment de les normes que el regulen
 4. Gestionar la matrícula viva i fora de termini

L'OME forma part de les Comissions d'Escolarització, que es reuneixen periòdicament per revisar, valorar i assignar totes les sol·licituds pendents.

Gestions relacionades amb les assignacions

 • Atendre les sol·licituds d'escolarització fora de termini
 • Comunicar a les famílies l'escola assignada
 • Informar als centres educatius de l’alumnat assignat

Altre tipus de gestions

 • Atendre demandes de les famílies
 • Orientar sobre canvis de centre dins del municipi
 • Informar sobre beques i ajuts
 • Atendre les consultes sobre escolarització en període ordinari de preinscripció
 • Derivació  i coordinació amb altres serveis de l’Ajuntament
 • Derivació  cap a altres serveis o administracions

Horari

 • del 21 de febrer al 7 d'abril de 2017: de dimarts a divendres, de 10 a 14 h; dimecres, de 10 a 14 h i de 16.30 a 18.45 h
 • dimarts 4 d’abril, darrer dia de presentació de sol·licituds per plaça escolar de P3 a 4t d’ESO: oberta de 10 a 14 h i de 16.30 a 18.45 h
 • del 18 d'abril al 12 de maig de 2017: atenció continuada per a escoles bressol
 • a partir del 18 d'abril de 2017: entrevistes concertades des de l’Oficina Atenció Ciutadana (OAC), per a famílies nouvingudes i peticions d'escola fora de termini.

També es poden fer consultes telefònicament al Servei d'Educació, trucant al telèfon 93 565 70 00

                     

On

Top