Al contingut principal

Patrimoni

  • Piscines del Parc Central
  • Mercat Torreblenca
  • Celler Modernista
  • Centre Cultural Sant Cugat

El patrimoni dels ens locals és constituït per tots els béns i drets que els pertanyen, sigui quina sigui la seva naturalesa i el títol d’adquisició.

En aquest apartat es recull el darrer Inventari municipal de béns (inventari general consolidat) aprovat pel Ple de l’Ajuntament de Sant Cugat, així com diverses relacions de béns.

Top