Al contingut principal

Procés participatiu de la Floresta: Mobilitat i 2a fase Pla de Millora

  • Tornem a caminar per La Floresta

El Pla de Millora de la Floresta, iniciat el 2014, ha portat un conjunt de millores al barri que s'han vist concretades en la pavimentació de 41 carrers, amb una inversió municipal de 2.490.000 euros.

En aquests moments s'engega la 2a fase del Pla, que es centra en la pavimentació de passatges, escales i altres punts clau del barri. Alhora, també s'està treballant en la rehabilitació de dues places.

Totes aquestes millores ens fan repensar l'organització de l'espai públic i dels principals carrers de la Floresta amb l'objectiu d'aconseguir un barri més amable i segur per als vianants i les bicicletes, i que faciliti l'ús del transport públic. Parlem de pacificació del trànsit, voreres, sentits de circulació, aparcaments...

Fases del procés

  1. Diagnosi. El procés participatiu preveu una fase de diagnosi per conèixer i concretar la situació actual de la mobilitat a La Floresta. Això es farà a través d'un plànol col·lectiu, un qüestionari i dues sessions de treball.
  2. Propostes. Realitzada la diagnosi, es faran dues sessions de propostes que ens permetin establir els criteris de mobilitat i prioritzar les actuacions a realitzar.

Resultat del procés

El resultat del procés serà un document de criteris i actuacions a realitzar per aconseguir una mobilitat segura, integradora i sostenible a la Floresta.

Calendari de sessions

  • Presentació del procés de participació: dissabte 6 de maig, de 10 a 14 h, al Centre Social i Sanitari. La Mobilitat a la Floresta: Conferència sobre el marc normatiu, estudis realitzats i inici de treball amb el plànol col·lectiu i els qüestionaris.
  • Sessió a peu de carrer: dimecres 17 de maig, a les 18 h, a la plaça Miquel Ros. Estudi sobre el terreny d'alguns dels principals punts ubicats en el plànol.
  • Taller de diagnosi: dissabte 27 de maig, de 10 a 13 h, al Centre Social i Sanitari. Elaboració de propostes per a la millora de la mobilitat.
  • Taller de propostes de millora de la mobilitat: dious 8 de juny, de 19 a 21 h, al Centre Social i Sanitari. Elaboració de propostes per a la millora de la mobilitat.
  • Taller de propostes d'actuació: dijous 6 de juliol, de 19 a 21 h, al Centre Social i Sanitari. Priorització d'actuacions per a la 2a fase del Pla de Millora
  • Presentació final del document de propostes i posterior aprovació al Consell de Barri: dates a determinar.

Com hi puc participar?

Les sessions de treball ja han finalitzat, i a la tardor es farà una sessió de retorn dels resultats i l'aprovació del document final en el Consell de Barri. 

Trobeu els resultats de les diferents sessions de treball al web decidim.santcugat

Top