Al contingut principal

Protecció Civil

 • Protecció Civil en espais forestals
 • Protecció Civil fent vigilància en espais forestals
 • Protecció Civil fent vigilància en espais forestals
 • Protecció Civil en espais forestals
 • Actuació de Protecció Civil a un accident
 • Recepció a voluntaris de Protecció Civil
 • Protecció Civil
 • Logo de Protecció Civil

Protecció Civil de Sant Cugat del Vallès


 • Adreça: Plaça de la Vila, 2
 • Telèfon: 93 589 13 28 (Ext. 2627)
 • Telèfon d’emergències: 112

La protecció civil té com a finalitat principal la protecció de persones i béns i el medi ambient en situacions de greu risc col·lectiu, catàstrofes i calamitats públiques.
 
La Generalitat de Catalunya té competències en matèria de seguretat pública i, per tant, en la vessant de protecció civil.

D'altra banda, es produeix una certa concurrència de competències en matèria de protecció civil entre la Generalitat i les entitats locals, almenys en la fase de prevenció, en la qual el paper de les entitats locals és molt important.
 
Així, doncs, es crea una estructura de protecció civil que es configura com un sistema integrat, tant en la seva dimensió interna o estrictament catalana: Generalitat o entitats locals i particulars; com també en l'externa, en permetre'n la integració en el sistema estatal de Protecció Civil.

La protecció civil en l'àmbit municipal de Sant Cugat del Vallès s'organitza des del departament o servei de Protecció Civil, que està integrat a l’àmbit de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil. La màxima autoritat municipal de Protecció civil és l’alcalde/ssa.

 

Top