Al contingut principal

Qualitat

 • Oficina de Turisme
 • Oficina d'Atenció Ciutadana
 • Recollida selectiva

L’Ajuntament de Sant Cugat manté el compromís de gestionar la ciutat i l’organització municipal amb el propòsit d’oferir serveis municipals adequats a les necessitats i expectatives de la ciutadania, amb eficiència i eficàcia, amb el compromís d'assegurar un desenvolupament sostenible i garantir la seguretat de les persones treballadores. És per aquest motiu que l'Ajuntament ha basat el seu sistema de funcionament en models de gestió reconeguts internacionalment amb orientació a l’assoliment d’un model d’excel·lència.

Les normes en les que es fonamenta el Sistema Integrat de Gestió municipal són:

 • En la vessant de qualitat, la norma ISO 9001:2008: L’atenció ciutadana conforma l’abast on s’ha implantat la norma a l’Ajuntament. El primer certificat es va obtenir l’any 2003. Concretament, el funcionament dels següents serveis municipals s’ajusten als paràmetres de la norma de qualitat:
 1. Atenció ciutadana general pels canals telefònic (010), virtual (web) i presencial (OAC-central i OAC-districtes Mira-sol, les Planes i la Floresta)
 2. Oficina de turisme (OT)
 3. Centre de formació ocupacional del servei d’ocupació municipal
 4. Oficina d’informació sobre el consum (OMIC)
 5. Oficina d’atenció a l’empresa (OAE)
 • En la vessant ambiental, les normes ISO 14001:2004 i EMAS 761/2001: L’abast on s'ha implantat és a les activitats de treballs en oficina, manteniment i neteja a la seu central de l'Ajuntament i als parcs i jardins del municipi. El primer certificat i la corresponent verificació es van obtenir l'any 2008.
 • En la vessant de prevenció dels riscos laborals i seguretat en el treball, la norma OHSAS 18001:2007: L'abast on s'ha implantat és a tots els llocs de treball ocupats per personal municipal i s'han establert les bases per a la coordinació amb les empreses que presten serveis municipals. El primer certificat es va obtenir durant l'any 2009.
Top