Al contingut principal

Societats municipals

 • Edifici seu de Promusa
 • Edifici seu de Promusa

Promusa

L'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès va fundar l'any 1988 l'empresa municipal Promusa (www.promusa.cat). L'objectiu principal de l'empresa és facilitar l'accés a l'habitatge a la ciutadania de Sant Cugat. Promusa durant aquests anys també ha portat a terme altres actuacions paral·leles a la promoció d'habitatge: ha edificat oficines, locals comercials i aparcaments. També ha treballat en gestió urbanística i urbanització.

Actualment, Promusa ha ampliat les seves activitats a la urbanització de la vialitat dels diferents àmbits urbans ja consolidats, en la construcció d'equipaments municipals i en la gestió de l'Oficina Local d'Habitatge (OLH).

Promusa és una societat privada municipal, jurídicament societat anònima, i el seu capital social són accions nominatives intransferibles de titularitat de l'Ajuntament.

L'estructura organitzativa de Promusa està formada per la Junta General d'Accionistes, integrada per tots els membres del Ple Municipal, i el Consell d'Administració, format per representants de tots els grups municipals i un representant de les associacions de veïns i veïnes. El/la president/presidenta de la societat és l’alcalde/alcaldessa de Sant Cugat.

Gerent: Sr. Lluís Hosta.

On

 • Oficina Local d'Habitatge (OLH)

  Carrer d' Elies Rogent, 10
  08172 Sant Cugat del Vallès

  935 878 910

 • Promusa

  Avinguda de la Torre Blanca, 2 - 8 Oficina 1 H
  08172 Sant Cugat del Vallès

  935 891 732

Top